Czym jest Youthpass?

Youthpass to europejske narzędzie uznawania służące do identyfikacji i dokumentowania efektów uczenia się uzyskanych podczas realizacji projektów w ramach programów Erasmus+ Młodzież i Europejskiego Korpusu Solidarności.

  • Youthpass wspiera indywidualną refleksję i świadomość na temat uczenia się oraz pomaga uwidocznić jego efekty, zarówno dla samych osób uczących się, jak i dla innych.
  • Ma na celu wzmocnienie refleksyjnych praktyk w pracy z młodzieżą i działaniach solidarnościowych, poprawiając w ten sposób ich jakość i rozpoznawalność.
  • Wspiera również dalsze ścieżki rozwoju młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz...
  • zwiększa widoczność wartości europejskiego zaangażowania.

Kto może skorzystać z narzędzia Youthpass?

Youthpass certificates are available for all types of projects and activities within the Erasmus+ Youth (except for the general DiscoverEU action) and European Solidarity Corps programmes.

The certificates can also be issued for projects that were granted under the previous European youth programmes (Youth in Action 2007-2013; Erasmus+: Youth in Action 2014-2020 and European Solidarity Corps 2018-2020).

All participants of the projects approved within these frameworks are entitled to receive a Youthpass certificate, and thus recognition for their non-formal and informal learning outcomes. In addition, team members who wish to document their learning outcomes with Youthpass can also receive a certificate for their contribution to the projects.

Odpowiedzialność za wydanie certyfikatów Youthpass uczestnikom, jeśli chcą je otrzymać, spoczywa na organizacji podpisującej umowę o dofinansowanie.