Co je Youthpass?

Youthpass je evropský nástroj pro zaznamenávání, dokumentování a uznávání výsledků učení, kterých je dosahováno v projektech v rámci programu Erasmus+ a Evropský sbor solidarity.

  • Youthpass prosazuje individuální reflexi a uvědomění si vlastního učení a pomáhá zviditelnit výsledky učení pro své uživatele i ostatní.
  • Má za cíl podpořit reflektivní činnosti v práci s mládeží a solidárních aktivitách, a tím zlepšit jejich kvalitu a uznávání ve společnosti.
  • Také podporuje trvalý rozvoj a směřování mladých lidí a pracovníků s mládeží,
  • zviditelňuje hodnotu evropského zapojení.

Kdo může používat Youthpass?

Youthpass certificates are available for all types of projects and activities within the Erasmus+ Youth (except for the general DiscoverEU action) and European Solidarity Corps programmes.

The certificates can also be issued for projects that were granted under the previous European youth programmes (Youth in Action 2007-2013; Erasmus+: Youth in Action 2014-2020 and European Solidarity Corps 2018-2020).

All participants of the projects approved within these frameworks are entitled to receive a Youthpass certificate, and thus recognition for their non-formal and informal learning outcomes. In addition, team members who wish to document their learning outcomes with Youthpass can also receive a certificate for their contribution to the projects.

Odpovědnost za vystavení certifikátu Youthpass všem účastníkům, kteří o něho mají zájem, leží na straně organizace, která podepsala grantovou dohodu.