Co je Youthpass?

Youthpass is a European recognition instrument for identifying and documenting learning outcomes that are acquired in projects under the Erasmus+ Youth and the European Solidarity Corps programmes.

  • Youthpass prosazuje individuální reflexi a uvědomění si vlastního učení a pomáhá zviditelnit výsledky učení pro své uživatele i ostatní.
  • Má za cíl podpořit reflektivní činnosti v práci s mládeží a solidárních aktivitách, a tím zlepšit jejich kvalitu a uznávání ve společnosti.
  • Také podporuje trvalý rozvoj a směřování mladých lidí a pracovníků s mládeží,
  • zviditelňuje hodnotu evropského zapojení.

Kdo může používat Youthpass?

Youthpass certificates are available for all types of projects and activities within the Erasmus+ Youth (except for DiscoverEU) and European Solidarity Corps programmes.

The certificates can also be issued for projects that were granted under the previous European youth programmes (Youth in Action 2007-2013; Erasmus+: Youth in Action 2014-2020 and European Solidarity Corps 2018-2020).

All participants of the projects approved within these frameworks are entitled to receive a Youthpass certificate, and thus recognition for their non-formal and informal learning outcomes.

The responsibility to issue the Youthpass certificates to the participants, in case they wish to receive them, lies with the organisation that signs the contract for the grant.