Generowanie certyfikatów krok po kroku

Uczestnicy zatwierdzonych projektów programu Erasmus+ Młodzież oraz Europejskiego Korpusu Solidarności mają prawo do uznania ich udziału i procesu uczenia się w projektach. Certyfikat Youthpass jest narzędziem, które zostało opracowane w tym celu.

Certyfikaty wydawane są przez organizację lub osobę pracującą z młodzieżą/lidera zaangażowanego w projekt. W zależności od rodzaju projektu rolę tę może pełnić lider grupy, osoba wspierająca (coach), mentor, trener itp. Aby wygenerować certyfikaty Youthpass postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami krok po kroku, które przeprowadzą Cię przez ten proces.

Krok 1: Zarejestruj się w Youthpass

Zarejestruj się na stronie Youthpass podając swoje dane osobowe i dane organizacji. Upewnij się, że dane zostały wprowadzone poprawnie, ponieważ informacje o organizacji będą również widoczne na certyfikacie Youthpass. Jeśli zamierzasz utworzyć certyfikaty w imieniu innej organizacji, możesz później dodać tę organizację do swojego konta.

Po rejestracji hasło zostanie wysłane na Twój adres e-mail. Pro pierwszym zalogowaniu prosimy o zmianę hasła w danych osobowych.

Krok 2: Wprowadź dane projektu

Po wprowadzeniu numeru dofinansowanego projektu podaj jego szczegóły. Upewnij się, że dane są wypełnione poprawnie i sprawdź, czy nie zrobiłeś literówek, ponieważ te infromacje będą wyświetlane na certyfikatach.

Krok 3: Wprowadź działania w ramach projektu

Wprowadź działania związane z Twoim projektem. Twój projekt może obejmować tylko jedno działanie (takie jak Wymiana Młodzieży) lub kilka działań (takich jak wizyta przygotowawcza i Wymiana Młodzieży). Możesz kontynuować dodawanie nowych działań (oraz wprowadzanie/edytowanie odpowiednich danych dotyczących działań) dla swojego projektu. Pamiętaj jednak, że wprowadzane przez Ciebie działania powinny być odpowiednie dla osób, dla których chcesz wygenerować certyfikaty. Prosimy zwrócić uwagę na wprowadzanie prawidłowych informacji oraz na to, aby były one krótkie i zwięzłe, ponieważ mogą być wyświetlane na certyfikatach.

Ważne: jeśli Twój projekt obejmuje tylko jedno działanie, informacje, które wpiszesz w polach „Tytuł działania” i „Opis działania” zastąpią informacje wprowadzone w szczegółach projektu (w polach „Tytuł projektu” i „Opis projektu”).

Krok 4: Wprowadź uczestników

Podaj szczegółowe informacje o osobach zaangażowanych w projekt. Będziesz musiał wybrać, czy dana osoba, dla której będziesz generować certyfikaty, była uczestnikiem, czy członkiem zespołu (np. mentorem lub osobą pracującą z młodzieżą). Ten wybór może mieć wpływ na oferowane ramy kompetencji do opisu efektów uczenia się.

Upewnij się, że dane są poprawnie wypełnione i sprawdź błędy w pisowni, ponieważ te informacje będą wyświetlane na certyfikatach.

Przydatne mogą być następujące wskazówki:

Możesz przesłać arkusz kalkulacyjny z danymi wszystkich osób zamiast wprowadzać informacje jedna po drugiej. Arkusz kalkulacyjny musi spełniać następujące minimalne kryteria: 1) Pierwszy wiersz tabeli zawiera nagłówki kolumn; 2) Każdy kolejny rząd reprezentuje jedną osobę; 3) Minimalne dane do pobrania z pliku to imię i nazwisko osób, w osobnych kolumnach. Sugerujemy jednak przesłanie również kraju zamieszkania, adresu e-mail i języka komunikacji, aby uniknąć robienia tego ręcznie na późniejszym etapie.

Możesz zaprosić uczestników do wprowadzania lub edytowania swoich danych. Aby wysłać automatyczne zaproszenie do uczestników, upewnij się, że podałeś ich adresy e-mail i wybrałeś język komunikacji.

Krok 5: Zatwierdź i wygeneruj certyfikaty

Proszę zweryfikować certyfikaty, podając miejsce i datę podpisania oraz imię i nazwisko przedstawiciela Twojej organizacji, który podpisze certyfikat.

Certyfikaty są generowane jako plik pdf. Aby otworzyć plik, potrzebujesz programu Adobe Reader. Możesz pobrać go bezpłatnie, klikając tutaj lub na ikonkę po prawej stronie. Po wygenerowaniu certyfikatów są one gotowe do wydrukowania i podpisania.

Dobrze wiedzieć

Narzędzie do generowania Youthpass zostało zaprojektowane w sposób, który umożliwia przygotowanie zaświadczeń przed rozpoczęciem działaniai: możesz wypełnić dużą część wymaganych informacji, które są już znane (np. szczegóły projektu, szczegóły działania, dane osób, itp.) i go zapisać. Pozwala to lepiej skupić się na opisach efektów uczenia się pod koniec projektu.

Jeśli chciałbyś pracować nad swoim projektem z kilkoma osobami, masz możliwość dodania ich jako edytorów. Możesz także włączyć system powiadomień YANS (Youthpass Automatic Notification System) dla swojego projektu i być na bieżąco z zadaniami związanymi z Youthpass.

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z pracy nad Youthpass! Krok 1: Zarejestruj się teraz — kliknij tutaj