Kas yra Youthpass?

Youthpass yra europinis pripažinimo įrankis, padedantis identifikuoti ir dokumentuoti mokymosi pasiekimus, kurie įgijami Erasmus+ jaunimo srities ir Europos Solidarumo Korpuso programų projektuose.

  • Youthpass skatina individualią refleksiją, supratimą apie mokymąsi bei padeda paversti mokymosi pasiekimus matomus tiek patiems besimokantiesiems, tiek kitiems.
  • Juo siekiama sustiprinti darbo su jaunimu ir solidarių veiklų reflektyviąją praktiką, taip didinant jos kokybę ir pripažinimą.
  • Jis taip pat remia nuolatinį jaunimo ir su jaunimu dirbančių darbuotojų kelią ir...
  • didina europinio įsitraukimo ir dalyvavimo vertės matomumą.

Kas gali naudotis Youthpass?

Youthpass pažymėjimus galima gauti visų rūšių projektams ir veikloms, vykdomoms pagal „Erasmus+“ jaunimo (išskyrus bendrąją veiklą „DiscoverEU“) ir Europos solidarumo korpuso programas.

Pažymėjimai taip pat gali būti išduodami projektams, kurie buvo įgyvendinti pagal ankstesnes Europos Sąjungos jaunimo programas (Youth in Action 2007-2013 m.; „Erasmus+“: Youth in Action 2014-2020 m. ir 2018-2020 m. „Europos solidarumo korpusas“).

Visi pagal šias programas patvirtintų projektų dalyviai turi teisę gauti „Youthpass“ pažymėjimą ir taip gauti neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų pripažinimą. Be to, komandos nariai, norintys dokumentuoti savo mokymosi rezultatus su „Youthpass“, taip pat gali gauti pažymėjimą už savo indėlį į projektus.

Už „Youthpass“ pažymėjimų išdavimą dalyviams, jei jie pageidauja juos gauti, atsakinga dotacijos sutartį pasirašiusi organizacija.