Zarejestruj się w Youthpass

Pomoc i instrukcje

Attention! This is a demo page. In order to create Youthpass certificates please go to the official Youthpass website www.youthpass.eu and register there. Your registration for the demo page will not be valid for www.youthpass.eu!

If you would like to use the demo website, there is no need to create a new account. Please proceed hereand follow the instructions.

Rejestracja jest konieczna ze względów bezpieczeństwa. Po utworzeniu konta osobistego, możesz używać swojego adresu poczty elektronicznej oraz przypisanego do niego hasła w celu zalogowania się po raz pierwszy, po przerwie lub w przyszłości. Hasło jest przesyłane na podany adres poczty elektronicznej po rejestracji.

Pamiętaj, że część twoich danych rejestracyjnych umieszczona jest na generowanym certyfikacie Youthpass. Uważnie wypełnij powyższy formularz.

Podczas wprowadzania wymaganych informacji pojawja się tekst pomocy z instrukcjami i zaleceniami co do wprowadzanych danych. Informacje pomocnicze pojawiają się w momencie, gdy umieścisz kursor w polu tekstowym, które chcesz wypełnić. Pola wytłuszczoneobligatoryjne. Trzeba tam koniecznie wprowadzić wymaganą informację. Jeśli pola opisowe są ograniczone, jeśli chodzi o liczbę wprowadzanych znaków, zostało to również zaznaczone.