Reģistrēties Youthpass

Help & Instructions

Attention! This is a demo page. In order to create Youthpass certificates please go to the official Youthpass website www.youthpass.eu and register there. Your registration for the demo page will not be valid for www.youthpass.eu!

If you would like to use the demo website, there is no need to create a new account. Please proceed hereand follow the instructions.

Reģistrācija ir nepieciešama drošības apsvērumu dēļ. Kad būsiet izveidojuši savu lietotāju, jūs, izmantojot savu e-pasta adresi un attiecīgo paroli, varēsiet pieslēgties gan pirmajā reizē, gan pēc pārtraukuma vai turpmākajos apmeklējumos. Jūsu parole tiek nosūtīta uz jūsu e-pastu reģistrācijas brīdī.

Lūdzu, ievērojiet, ka daļa no jūsu reģistrēšanās informācijas parādīsies uz Youthpass Sertifikātiem, kurus jūs izveidosiet. Tāpēc, lūdzu, aizpildiet šo formu rūpīgi.

Kad sāksiet sniegt pieprasīto informāciju, jums būs iespēja apskatīt palīdzības tekstus, kas dos instrukcijas un ieteikumus katrā informācijas sniegšanas gadījumā. Šie palīdzības teksti parādīsies tiko jūs novietosiet peles kursoru virs lauka, kuru vēlaties aizpildīt. Ja teksta lauks ir uzsvērts ar treknrakstu, tad tas nozīmē, ka šo lauku ir obligāti jāaizpilda. Gadījumā, ja ir ierobežots laukā ierakstāmo simbolu skaits, arī tas tiks jums parādīts.