Εγγραφείτε με το Youthpass

Help & Instructions

Attention! This is a demo page. In order to create Youthpass certificates please go to the official Youthpass website www.youthpass.eu and register there. Your registration for the demo page will not be valid for www.youthpass.eu!

If you would like to use the demo website, there is no need to create a new account. Please proceed hereand follow the instructions.

Η εγγραφή είναι απαραίτητη για λόγους ασφαλείας. Από την στιγμή που έχετε δημιουργήσει τον προσωπικό σας λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση σας και το σχετικό κωδικό για να μπείτε για πρώτη φορά, μετά από διακοπές, ή σε μελλοντικές επισκέψεις. Ο κωδικός σας έχει σταλεί στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση με βάση την εγγραφή.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μέρος των πληροφοριών εγγραφής σας τοποθετούνται πάνω στα Πιστοποιητικά του Youthpassπου εκδίδετε. Για αυτό το λόγο, παρακαλώ συμπληρώστε σωστά την πιο πάνω αίτηση.

Από την στιγμή που έχετε ξεκινήσει την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών, συνοδεύεστε από βοηθητικά κείμενα/εγχειρίδια, δίνοντας οδηγίες και εισηγήσεις για το συμπλήρωμα σε κάθε σημείο της πληροφορίας της πληροφορίας. Αυτά τα βοηθητικά κείμενα/εγχειρίδια εμφανίζονται μόλις τοποθετήσετε τον κέρσορα μέσα στο βοηθητικό κουτί που θα θέλατε να συμπληρώσετε. Η έμφαση σε ορισμένα βοηθητικά κουτιά σε έντονο μαύρο δείχνει ότι είναι υποχρεωτικό για εσάς να παρέχετε τις ζητούμενες πληροφορίες. Σε περίπτωση που τα κουτιά σε μερικές γραμμές των άδειων κειμένων είναι περιορισμένες σε ένα συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων, αυτό επίσης φαίνεται.