Help & Instructions

Attention! This is a demo page. In order to create Youthpass certificates please go to the official Youthpass website www.youthpass.eu and register there. Your registration for the demo page will not be valid for www.youthpass.eu!

If you would like to use the demo website, there is no need to create a new account. Please proceed hereand follow the instructions.

Registrácia je nevyhnutná z bezpečnostných dôvodov. Po vytvorení vášho osobného účtu môžete používať emailovú adresu spolu s heslom pre prihlásenie sa po prvýkrát, po prerušení, alebo pri budúcej návšteve. Po registrácii je vaše heslo zaslané na priradenú emailovú adresu.

Prosím, všimnite si, že časť vašich prihlasovacích údajov je uvedená na Yothpass certifikátoch, ktoré vytvárate. Preto, prosím vyplňte vyššie uvedený formulár pozorne.

Hneď ako ste začali so zadávaním požadovaných údajov, sprevádzajú vás pomocné texty, poskytujúce inštrukcie a odporúčania týkajúce sa zadania každej jednej informácie.

Zvýraznené textové polia označené kurzívou indikujú, že tieto polia sú povinné. V prípade, že dĺžka textu je limitovaná, taktiež sú na to užívatelia upozornení.