Youthpass demo website

Registrer deg for Youthpass

Help & Instructions

Attention! This is a demo page. In order to create Youthpass certificates please go to the official Youthpass website www.youthpass.eu and register there. Your registration for the demo page will not be valid for www.youthpass.eu!

If you would like to use the demo website, there is no need to create a new account. Please proceed hereand follow the instructions.

Registrering er nødvendig av sikkerhetsgrunner. Så fort du har opprettet en personlig konto, kan du bruke din e-postadresse og ditt passord til å logge inn for første gang, etter avbrudd eller ved fremtidige besøk. Du vil få tilsendt passord på e-post når du registrerer deg.

Vær oppmerksom på at deler av informasjonen du oppgir i registreringen vil bli vist på Youthpass-sertifikatene du senere lager. Vær derfor nøyaktig i utfyllingen av skjemaet.

Underveis i utfyllingen vil du hele tiden ha hjelpetekster tilgjengelig, med instruksjoner og anbefalinger for utfyllingen. Disse hjelpetekstene vises hvis du plasserer musepekeren over det feltet du ønsker å fylle inn. De tekstboksene som er uthevet med fet skrift er obligatoriske å fylle ut. Hvis det er bokser hvor det er begrensninger for antall tegn, vil dette være angitt.