Pažymėjimų rengimas žingsnis-po-žingsnio

Erasmus+ jaunimo srities ir Europos solidarumo korpuso programų patvirtintų projektų dalyviai turi teisę gauti pripažinimą už dalyvavimą ir mokymąsi projektuose. Šiam tikslui sukurta priemonė - Youthpass pažymėjimas.

Pažymėjimus išduoda organizacija arba projekte dalyvaujantis jaunimo darbuotojas/lyderis. Priklausomai nuo projekto tipo, šį vaidmenį gali atlikti grupės lyderis, ugdomasis vadovas, mentorius, mokymo vadovas ar komandos narys. Norėdami išduoti „Youthpass“ pažymėjimus, vadovaukitės toliau pateikiamomis instrukcijomis, kurios padės jums žingsnis po žingsnio atlikti parengimo procesą.

1 žingsnis: Prisijunkite prie Youthpass

Užsiregistruokite "Youthpass" svetainėje ir įveskite savo asmeninius duomenis. Užsiregistravus, slaptažodis jums bus išsiųstas el. paštu. Apsilankius pirmą kartą pasikeiskite slaptažodį naudodami nuorodą "Redaguoti savo asmeninius duomenis".

Tam, kad galėtumėte kurti pažymėjimus, taip pat turėsite įvesti savo organizacijos duomenis. Tai galite padaryti prisijungę prie savo paskyros ir spustelėję nuorodą "Tvarkyti savo organizacijas". Įsitikinkite, kad informacija įvesta teisingai, nes informacija apie organizaciją bus rodoma ir "Youthpass" pažymėjime. Jei ketinate kurti pažymėjimus kitos organizacijos vardu, kitą organizaciją į savo paskyrą galite įtraukti vėliau.

Atkreipkite dėmesį, kad vienai organizacijai galite įkelti tik vieną logotipo paveikslėlį.

2 Žingsnis: Įveskite projekto informaciją

Įvedę projekto dotacijos numerį, pateikite išsamią informaciją apie patvirtintą projektą. Įsitikinkite, kad duomenys užpildyti teisingai, ir patikrinkite, ar nepadaryta spausdinimo klaidų, nes ši informacija bus rodoma pažymėjimuose.

3 žingsnis: Įveskite projekto veiklas

Įveskite savo projekto veiklą (-as). Jūsų projektas gali apimti tik vieną veiklą (pvz., jaunimo mainus) arba kelias veiklas (pvz., parengiamąjį vizitą ir jaunimo mainus). Galite ir toliau pridėti naujas savo projekto veiklas (ir įvesti / redaguoti atitinkamus veiklos duomenis). Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad įrašytumėte tik tas veiklas, kurios susijusios su asmenimis, kuriems norite išduoti pažymėjimus (pavyzdžiui, parengiamasis vizitas, kuriame dalyvavo dalyviai, gali būti aktuali veikla, o parengiamasis partnerių susitikimas nebūtų aktualus). Atkreipkite dėmesį, kad įvestumėte teisingą informaciją ir kad ji būtų glausta ir aiški, nes ši informacija gali būti rodoma pažymėjimuose.

Svarbu: Jei pažymėjimas išduodamas tik vienai veiklai, informacija, kurią įrašysite į laukus "Veiklos pavadinimas" ir "Veiklos aprašymas", pakeis informaciją, kurią įrašėte projekto detalėse (laukuose "Projekto pavadinimas" ir "Projekto aprašymas").

4 žingsnis: Įveskite asmenis

Pateikite išsamią informaciją apie asmenis, dalyvaujančius jūsų projekte. Reikės pasirinkti, ar konkretus asmuo, kuriam generuosite sertifikatus, buvo dalyvis, ar komandos narys. Šis pasirinkimas gali turėti įtakos kompetencijų sistemai, pagal kurią dalyviui bus siūloma aprašyti mokymosi rezultatus.

Patikrinkite, ar teisingai užpildyti duomenys, ir ar nepadaryta spausdinimo klaidų, nes ši informacija bus rodoma pažymėjimuose.

Tokie patarimai gali būti naudingi:

Jūs galite įkelti lentelę su visų asmenų duomenimis, užuot įvedę informaciją po vieną. Skaičiuoklė turi atitikti šiuos minimalius kriterijus: 1) pirmoje lentelės eilutėje yra stulpelių antraštės; 2) kiekviena tolesnė eilutė reiškia vieną asmenį; 3) minimalūs duomenys, kuriuos reikia įkelti, tai asmenų vardai ir pavardės atskiruose stulpeliuose. Tačiau siūlome įkelti ir gyvenamosios vietos šalį bei el. pašto adresą, kad vėliau nereikėtų to daryti rankiniu būdu.

Jūs galite pakviesti asmenis pridėti ar redaguoti savo duomenis ir užpildyti įsivertinimo dalį. Norėdami išsiųsti automatinį kvietimą dalyviams, įsitikinkite, kad įvedėte jų el. pašto adresus.

5 žingsnis: Patvirtinkite ir sugeneruokite pažymėjimus

Please validate the certificates by providing the place and date of signature as well as the full name of the representative of your organisation signing the certificate.

The certificates are generated as a pdf file. To open the file, you need Adobe Reader. You can download it free of charge by clicking here or on the icon on the right. After the certificates have been generated, they are ready to be printed out and signed.

Naudinga žinoti

„Youthpass“ techninė priemonė sukurta taip, kad pažymėjimus galėtumėte parengti prieš pradėdami veiklą: galite užpildyti didžiąją dalį prašomos informacijos, kuri jau yra žinoma (pvz., informaciją apie projektą, veiklą, asmenis ir t. t.), ir ją išsaugoti. Taip galite sutaupyti šiek tiek laiko ir geriau susitelkti į mokymosi rezultatų aprašymus projekto metu ir jo pabaigoje.

Jei prie projekto norite dirbti su keliais žmonėmis, galite juos įtraukti kaip redaktorius. Taip pat savo projektui galite įjungti YANS - Youthpass automatinę pranešimų sistemą - ir nuolat gauti aktualią informaciją apie su Youthpass susijusias užduotis.

We hope you will enjoy working on Youthpass! For Step 1: Sign up now - please click here.